รวมคุณประโยชน์ของการใช้คอนกรีตผสมเสร็จ

คอนกรีตผสมเสร็จ

รู้หรือไม่ว่า คอนกรีตผสมเสร็จนั้นมีคุณประโยชน์มากมายเลยทีเดียว และบทความนี้เราก็ได้รวบรวมคุณประโยชน์ของการใช้คอนกรีตผสมเสร็จมาให้แล้ว แต่คุณประโยชน์ของการใช้คอนกรีตผสมเสร็จที่เรานำมาฝากกันในบทความนี้ จะมีประโยชน์ หรือคุณประโยชน์ใดบ้างนั้น ต้องตามมาหาคำตอบนั้นพร้อมๆ กันที่บทความนี้เลย

รวมคุณประโยชน์ของการใช้คอนกรีตผสมเสร็จ

  • คุณประโยชน์ของการใช้คอนกรีตผสมเสร็จ คือ ความรวดเร็วในการเทคอนกรีต ผู้รับเหมาสามารถเลือกขนาดและจำนวนปั๊มให้เหมาะสมกับลักษณะงานได้ ในขณะที่ถ้าใช้วิธีการอื่น เช่นการใช้ทาวเวอร์เครนหรือลิฟท์ อัตราการเทคอนกรีตจะถูกจำกัดด้วยทาวเวอร์เครนหรือลิฟท์
  • คุณประโยชน์ของการใช้คอนกรีตผสมเสร็จ คือ ความสะดวกในการเท สามารถวางตัวปั๊มไว้บริเวณที่รถคอนกรีตผสมเสร็จเข้าได้สะดวกและต่อท่อไปยัง บริเวณที่จะเทคอนกรีต ทำให้สามารถทำงานได้สะดวก
  • คุณประโยชน์ของการใช้คอนกรีตผสมเสร็จ คือ การตกแต่งผิวคอนกรีตจะสิ้นเปลืองน้อย เนื่องจากคอนกรีตที่สามารถใช้ได้กับปั๊มคอนกรีตนั้น จะต้องมีส่วนผสมของทรายละเอียดอยู่จำนวนหนึ่ง จึงทำให้ผิวของคอนกรีตที่เทโดยปั๊มคอนกรีตนั้นค่อนข้างเรียบ และไม่สิ้นเปลืองในการฉาบผิวหลังจากการถอดแบบแล้ว
  • คุณประโยชน์ของการใช้คอนกรีตผสมเสร็จ คือ ค่าแรงงานในการเทจะน้อยลง ทั้งนี้เนื่องจากการเทคอนกรีตโดยใช้ปั๊มคอนกรีต จะใช้คนน้อยกว่าการเทคอนกรีต โดยวิธีอื่น ๆ และยังสามารถเทได้ในเวลาที่รวดเร็วกว่าอีกด้วย เป็นผลให้ค่าแรงงานในการเทน้อยลง
  • คุณประโยชน์ของการใช้คอนกรีตผสมเสร็จ คือ ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทั้งหมดจะลดลง ซึ่งเป็นผลมาจากการทำงานที่รวดเร็วของปั๊มคอนกรีต ทำให้ระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้างทั้งหมดลดลง ผู้รับเหมาก่อสร้างจะได้รับค่าจ้างเร็วขึ้น ลดดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จะต้องเสียไป สามารถรับงานได้มากขึ้นในระยะเวลาเดียวกัน
  • คุณประโยชน์ของการใช้คอนกรีตผสมเสร็จ คือ คุณภาพของคอนกรีตในโครงสร้างดี ซึ่งเป็นผลมาจากคอนกรีตที่เทในแบบมีความต่อเนื่องสม่ำเสมอและรวดเร็ว

ทั้งนี้ หากศึกษาอย่างลงลึกจริงๆ จะรู้เลยว่าคุณประโยชน์ หรือประโยชน์ของการใช้คอนกรีตผสมเสร็จนั้นมีมากมายกว่าที่เรานำมาเสนอในบทความนี้อีกเยอะเลยทีเดียว ดังนั้น หากคุณใช้คอนกรีตผสมเสร็จคุณต้องศึกษาก่อนใช้ทุกครั้ง เพื่อให้การใช้งานคอนกรีตผสมเสร็จนั้นถูกต้อง ละใช้อย่างเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด

Dana Green